DOTÁCIE

Využite možnosť čerpania dotácie

Zelená domácnostiam

Vďaka európskej a štátnej podpore poskytovanej prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam bolo od roku 2015 nainštalovaných v slovenských domácnostiach 18 501 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Ako postupovať, aby ste poukážku mohli využiť:

 

1. V prvom rade sa musíte zoznámiť s podmienkami podpory na stránke:
www.zelenadomacnostiam.sk
2. Následne oslovíte zhotoviteľa, napríklad nás.
3. Vyberiete si zariadenie zo zoznamu uvedeného na webovej stránke.
4. Uzatvoríte zmluvy so zhotoviteľom.
5. Vyplníte žiadosť o poukážku.
6. Po získaní poukážky si ju uplatníte do 30 dní u zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ vykoná montáž.
8. Skompletizujú sa všetky potrebné dokumenty.
9. Zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky.
10. SIEA overí správnosť výdavkov, určí výšku skutočne oprávnených výdavkov
a preplatí 
zhotoviteľovi poukážku.

Naše dotácie

Pokiaľ nemáte možnosť čerpať dotácie prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam, alebo nechcete podstupovať zdĺhavý a komplikovaný proces, nie každý sa reálne k poukážke dostane, môžete využiť nami ponúkané dotácie.  Netreba vypĺňať komplikované formuláre a registrácie, stačí nás len kontaktovať. 

1. –  Ako hlavný bonus máte od nás zľavu až do výšky 3000 € pre vybrané zariadenia.
2. – 5 ročnú záruku na všetky nami dodávané tepelné čerpadlá.

Kontaktujte nás

*Informácia o spracúvaní osobných údajov