Kontakt

Cenové ponuky a obhliadky:  +421 911 729 363
Email: ponuky@craftklima.sk

Pusté 865, Rosina 013 22
Žilina

Kontaktný Formulár

*Informácia o spracúvaní osobných údajov
Cenové ponuky a obhliadky

Maroš Krško

Technická podpora a realizácie

Tomáš Ďuriš

IČO: 54512549
DIČ: 2121697424
IČ DPH: SK2121697424
Bankové spojenie
Tatra banka, a.s.
Swift kód:
TATRSKBX  
Čislo účtu: SK23 1100 0000 0029 4812 5843

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 79410/L