SERVIS A ZÁRUKA

Pravidelná údržba zlepšuje kvalitu vzduchu.

Pravidelná údržba

Bežná rekuperačná jednotka vyžaduje jednoduchý servis, ktorý vykonáva majiteľ sám, ide v podstate o výmenu alebo vyčistenie filtra, v závislosti od typu jednotky. Frekvencia čistenia je daná buď systémom po uplynutí určitého času, u niektorých sa dá v nastaveniach meniť tento čas, alebo tie inteligentnejšie to robia na základe snímania tlaku pred a za filtrom. Ak dôjde k prekročeniu hodnoty, jednotka signalizuje potrebu vyčistenia. Pokiaľ dôjde k väčšiemu znečisteniu, pri väčšej intenzite prachu, vieme zariadenie rozobrať (pokiaľ je to možné) a jednotku hĺbkovo vyčistiť. Táto služba je na vyžiadanie a je spoplatnená. V prípade záujmu vieme zabezpečiť aj náhradné filtre.

Záručná doba

Záručná doba pre rekuperáciu je 2 roky od uvedenia do prevádzky odbornou inštaláciou. Záruka na zariadenia sa vzťahuje len ak boli dodržané pokyny uvedené v návode na obsluhu a údržbu. Reklamáciu je možné uplatniť len písomnou formou. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vodou, ohňom, prepätím v el. rozvodnej sieti, statickou el., nesprávnym používaním v rozpore s návodom na obsluhu, bežným opotrebením alebo mechanickým poškodením. Ďalej ak do výrobku alebo jeho častí bolo zasiahnuté neoprávnenou osobou, ak bolo demontované z miesta inštalácie pred začatím servisného zásahu, alebo bolo odpojené od pôvodného elektrického zdroja bez predchádzajúceho súhlasu montážnej firmy. Obhliadka servisným technikom a náklady s tým spojené budú fakturované v prípade, že chyba na zariadení nebola uznaná ako záručná reklamácia, alebo obhliadka servisného technika nepreukázala súvislosť reklamácie s daným výrobkom. Odporúčame skôr ako zavoláte servis, resetovať zariadenie hlavným vypínačom alebo ističom.

Kontaktujte nás

*Informácia o spracúvaní osobných údajov