Montáž

Vykonávame maximálne zodpovedne a kvalitne.

Novostavba alebo rekonštrukcia

Vzhľadom na kvalitu vzduchu používame antibakteriálne hadice na rozvod vzduchu. Dbáme na kvalitné prevedenie tepelnej izolácie pre všetky prestupy a miesta s možnosťou zrážania vlhkosti, aby nedochádzalo ku kondenzácii pary a neznížovala sa efektivita cez tepelné mosty. Používame len originálne príslušenstvo schválené výrobcom, alebo certifikovaným dodávateľom ku zvolenej rekuperačnej jednotke. Nepoužívame lacné náhrady alebo tzv. zlepšováky ako ušetriť. Kvalita prevedenia a spokojnosť zákazníka je pre nás prioritou. Samotnú montáž rozdeľujeme do dvoch etáp, teda v prvom rade montujeme všetky potrebné prvky rozvodu vzduchu, ktoré sa následne zapracujú do znížených podhľadov, pod omietku steny alebo do podlahy. Po dokončení omietok, stropov, vymaľovania a podobne sa pristúpi k montáži distribučných elementov, ak sa jedná o nástennú rekuperáciu, tak aj ku montáži samotného zariadenia. Nakoniec prebehne funkčná skúška a zaškolenie obsluhy. 

Existujúce budovy

V tomto prípade je montáž zložitejšia, treba sa prispôsobiť samotnému objektu a postupovať veľmi opatrne, aby sa zabránilo nechcenému poškodeniu napr. elektroinštalácie, parozábrany, izolácie strechy a podobne. Obzvlášť dôležitá je celková izolácia všetkých komponentov, u ktorých môže dochádzať ku kondenzácii pary, nakoľko najčastejšie sa využíva väčšinou nezaizolované podkrovie domu. Pri viacpodlažných budovách sa nedá vyhnúť jednoduchým stavebným úpravám, ale vždy sa nájde nejaký hluchý kút, ktorý sa dá využiť na vedenie potrubia. Pri väčších objektoch sa dá systém riešiť pre každé podlažie zvlášť, alebo sa využijú decentrálne, teda rekuperačné jednotky pre jednu miestnosť. Celá montáž sa vykonáva ako celok, bez rozdeľovania do etáp. 

Kontaktujte nás

*Informácia o spracúvaní osobných údajov