TEPELNÉ ČERPADLÁ

Špecializujeme sa na tepelné čerpadlá vzduch-voda.

Prečo tepelné čerpadlo?

V súčasnej dobe sa kladie dôraz na energeticky úsporné zariadenia, a to predovšetkým pri stavbe nových rodinných domov aby spĺňali energetickú triedu A1 a A0. 
Tepelné čerpadlá pomáhajú k lepšiemu hodnoteniu, pretože nie je potrebné platiť žiadne ďalšie prípojky ani mesačné poplatky za iné merače. Taktiež nehrozí nebezpečenstvo výbuchu ako v prípade plynových vykurovacích zariadení. Montáž tepelného čerpadla do rodinného domu ponúka viacero možností využitia. Hlavnými funkciami je vykurovanie (ideálne nízkoteplotné, podlahové) a príprava teplej úžitkovej vody. Niektoré majú aj funkciu chladenia, a teda čím viac funkcií ponúkajú, tým je ich cenová návratnosť rýchlejšia. Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre staršie domy a dajú sa použiť aj v kombinácií z nízkoteplotnými radiátormi.
Ak začínate so stavbou alebo rekonštruujete neváhajte nás kontaktovať, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku.

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Princíp tepelného čerpadla je v prenesení tepla z okolitého prostredia ako napr. vzduchu do vnútorného priestoru objektu, alebo na prípravu teplej úžitkovej vody. Na tento prenos využíva tepelné čerpadlo ekologické chladivo napr. R32, ktoré následne predá energiu vykurovacej vode, ktorá prúdi v systéme trubiek podlahového kúrenia. Aby dochádzalo k cirkulácií chladiva a vykurovacej vody potrebuje tepelné čerpadlo elektrickú energiu. Tepelný výkon sa tak určuje súčtom tepla odobratého z prostredia a elektrickým príkonom. Moderné tepelné čerpadlá dosahujú vynikajúce hodnoty COP až  5,0, čo znamená, že z 1kW elektrickej energie dokážu vyrobiť 5kW tepla. 

Je údržba náročná?

Tepelné čerpadlo vyžaduje pravidelnú kontrolu a údržbu, aby sa zabezpečila dlhá a bezproblémová prevádzka zariadenia. Základné úkony si vykonáva majiteľ zariadenia sám a o ostatné sa postaráme my.
Odporúčame pravidelnú servisnú prehliadku 1x ročne a to pred začatím vykurovacej sezóny.    

Kontaktujte nás

*Informácia o spracúvaní osobných údajov

Rozdelenie Tepelných Čerpadiel

KLASICKÉ

Splitové prevedenie s oddeleným hydroboxom a samostatnou vonkajšou jednotkou. Univerzálne využitie s pripojením ľubovoľného zásobníku TUV.

MONOBLOK

Len vonkajšia jednotka so zabudovaným hydroboxom. Jedno alebo dvoj okruhové, ktoré dokážu vyrobiť 65 až 80°C, vhodne využitie aj pre pôvodné radiátorové vykurovacie sústavy.

LEN PRÍPRAVA TUV

Samostatne stojací zásobník TUV s vlastným malým tepelným čerpadlom v hornej časti, ktoré využíva okolité teplo miestnosti. Výhodou je veľmi efektívna a lacná príprava teplej vody.

SO VSTAVANOU TUV

Splitové prevedenie so samostatnou vonkajšou jednotkou a oddeleným hydroboxom, ktorý má zabudovanú nádobu na TUV obyčajne 200 litrov.