MONTÁŽ

Vykonávame maximálne zodpovedne a kvalitne

Špecializujeme sa výlučne na tepelné čerpadlá Vzduch-voda. K samotnej montáži pristupujeme tak ako by sme robili u nás doma. Kladieme dôraz
na každý detail a snažíme sa pracovať maximálne precízne. Potrebné komponenty k zhotoveniu diela volíme nie na základe ceny ale kvality. Lacné a druhotriedne komponenty degradujú kvalitu, vznikajú reklamácie a práve tomuto sa chceme vyhnúť.

Jednoduchá montáž TČ Vzduch-voda

Táto montáž zahŕňa len chladiarenský okruh, tzn. osadenie vonkajšej a vnútornej jednotky, ich prepojenie CU potrubím, tlakovú skúšku, vákuovanie, naplnenie chladivom a pripojenie elektro-napájania.  Po zapojení samotného čerpadla na vykurovací okruh a napustení systému, vykonáme spustenie čerpadla do prevádzky a poučenie obsluhy. V tomto prípade odporúčame konzultácie ešte pred samotnou inštaláciou podlahového kúrenia, aby sa predišlo prípadným komplikáciám.

Kompletná montáž TČ Vzduch-voda

Ide nielen o zapojenie chladiarenského okruhu, teda osadenie vonkajšej a vnútornej jednotky, ich prepojenie CU potrubím, tlakovú skúšku, vákuovanie, naplnenie chladivom, pripojenie elektro-napájania ale aj o zapojenie vykurovacieho okruhu. To predstavuje položenie polystyrénu, potrubí, osadenie rozdeľovačov, hydraulických komponentov, tlakovú skúšku, napustenie systému a odvzdušnenie. Následne vykonáme spustenie čerpadla do prevádzky, skúšobnú prevádzku a poučenie obsluhy. Takto vykonaná montáž garantuje správnu funkciu tepelného čerpadla a prípravu teplej úžitkovej vody. Okrem podlahového kúrenia vieme okruh doplniť aj o chladenie cez fancoily, alebo stropy, kedy sa efektívnejšie využíva tepelné čerpadlo, čo sa odrazí aj na rýchlejšej návratnosti a zaisťuje maximálny komfort vášho domova.