kontakt

Kontaktný formulár

Kontakt

IČO: 54512649
DIČ: 2121697424
IČ DPH:SK2121697424
Bankové spojenie
Tatra banka, a.s.
Swift kód:
TATRSKBX  
Čislo účtu: SK23 1100 0000 0029 4812 5843

Zápis:Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 79410/L